Międzynarodowe Targi Poznańskie MTP POZNAŃ Polska
 
 
COP 19 – STADION NARODOWY
Przygotowaliśmy część infrastrukturalną Szczytu Klimatycznego
cop
Ministerstwo Środowiska na targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu

„Gospodarka obiegu zamkniętego – dla człowieka i przyrody” to hasło tegorocznej edycji targów, która odbędzie się w dniach 17-19.10.2017 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Środowiska.

W targach wezmą udział przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Środowiska:

  • prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
  • Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
  • Andrzej Konieczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
  • Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz jednostek resortu środowiska, takich jak Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej czy Lasy Państwowe.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ, ang. circular economy) to koncepcja gospodarcza, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, począwszy od jego projektowania, poprzez produkcję i konsumpcję, aż po zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. Istotnym jest, aby wytworzone odpady były traktowane jako surowce wtórne, a nie jako ostatni etap cyklu życia produktu.

Polska jest przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych. Dobro człowieka i kształtowanej przez niego przyrody jest także celem gospodarki obiegu zamkniętego.

Konkurs „Produkt w obiegu”

Podczas gali rozpoczęcia targów POL-ECO SYSTEM zaplanowane jest wręczenie nagród we konkursie Ministra Środowiska „Produkt w obiegu”. Konkurs przeznaczony był dla producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Celami konkursu były m. in. promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu – p o zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie, a także wspieranie producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Panele eksperckie

W czasie targów POL-ECO SYSTEM zostaną zorganizowane panele dyskusyjne z udziałem kierownictwa Ministerstwa Środowiska oraz zaproszonych gości. W ciągu dwóch dni (17 i 18.10.2017 r.) zostanie zorganizowanych 14 paneli. Poruszone w ich czasie zostaną tematy takie jak gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) na terenach niezurbanizowanych oraz w miastach, polityka surowcowa państwa, dno oceaniczne, geotermia, uciążliwość odorowa, budownictwo drewniane, ekomobilność, ekoinnowacje, leśne gospodarstwa węglowe czy gospodarka łowiecka.

Wstecz


podziel się
facebook
google
nk.pl
wykop
digg
blip
grono
twitter
delicio.us
flaker
 
.