Międzynarodowe Targi Poznańskie MTP POZNAŃ Polska
 
 
Codziennie
od poniedziałku do niedzieli od godz. 10:00
- poniedziałki, wtorki do 18.00
- środy, piątki, soboty, niedziele do 21.00
- czwartki do 0.00
cop

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

kprp_20110602_lk_032_min-002.jpgNagroda została ustanowiona przez Prezydenta RP  Aleksandra Kwaśniewskiego w 1998 roku i przyznawana była do 2005 roku. Prezydent Bronisław Komorowski postanowił od roku 2011 roku kontunuowac tradycję przyznawania tego wyjątkowego i nobilitującego wyróżnienia.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem gospodarczym w Polsce, nazywana przez wiele mediów „Polskim Gospodarczym Noblem”. Powodami jej wysokiej pozycji są przede wszystkim:

- prestiż Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako osoby przyznającej

- fakt, że kandydaci do nagrody zgłaszani byli przez najpoważniejsze organizacje gospodarcze i organizatorów najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych w Polsce (kandydaci nie mogli zgłaszać się sami).

- mała ilość przyznawanych nagród

- jasne, czytelne i ostre kryteria przyznawania nagród, obejmujące całokształt działalności kandydatów od wyników ekonomicznych po ochronę środowiska.

- godna oprawa uroczystości wręczenia nagród, organizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Uroczystości wręczenia tradycyjnie odbywały się w czasie koncertu z okazji otwarcia Czerwcowych Targów Poznańskich, który odbywał się w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2014 gala  odbyła się 2 czerwca 2014 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich w trakcie II Powszechnej Wystawy Krajowej Konkurencyjna Polska.

Do zalet wręczania nagród w Poznaniu można zaliczyć przede wszystkim to że:

  • laureaci otrzymują nagrodę w obecności przedstawicieli gospodarki z Polski i z zagranicy,
  • uroczystość wręczenia nagród podnosi rangę Międzynarodowych Targów Poznańskich, jako ważnego miejsca promocji polskiej gospodarki,

Jednym z ważniejszych celów Nagrody jest promocja i budowanie prestiżu polskich firm i zespołów wynalazczych.

Podstawowymi celami przyznawania Nagród Gospodarczych Prezydenta RP są:

  • podziękowanie i uhonorowanie firm i zespołów naukowych, wnoszących ogromny wkład w rozwój gospodarczy kraju.
  • budowanie prestiżu i pozytywnego obrazu polskiej gospodarki
  • tworzenie pozytywnej atmosfery wokół przedsiębiorców i ich firm, które odnoszą sukcesy na polskim i zagranicznych rynkach, tworzą nowe miejsca pracy, stosują zasady szeroko pojętej etyki w biznesie.
  • promowanie pozytywnych wzorców i zachowań na rynku
  • upowszechnianie metod osiągania sukcesu w gospodarce.

Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ze względu na przypadającą w tym roku 25. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku i doprowadziły do wielkich przemian w Polsce, w tym szczególnie gospodarczych.

W XII edycji Nagrody Gospodarczej wprowadzono szereg zmian w obowiązującym regulaminie. Na szczególną uwagę zasługuje nowa, piąta kategoria „Trwały Sukces”. O prestiżową statuetkę w tej kategorii będą mogły ubiegać się te przedsiębiorstwa, które skutecznie wykorzystały przemiany wolnościowe w Polsce i od 25 już lat trwale rozwijają się, będąc jednocześnie najlepszymi przykładami wolnorynkowej aktywności.

Ponadto do prestiżowego grona Instytucji Zgłaszających zaproszonych zostało nowych 6 podmiotów: Centrum im. A. Smitha, Centrum Nauki Kopernik, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Firmy Rodzinne, Redakcja „Puls Biznesu” oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

[ Wstecz ]

podziel się
facebook
google
nk.pl
wykop
digg
blip
grono
twitter
delicio.us
flaker
 
.