Międzynarodowe Targi Poznańskie MTP POZNAŃ Polska
 
 
Codziennie od poniedziałku do niedzieli
od godz. 10:00 do 18:00
(środy do 21.00; czwartki do 0.00)
cop
 

Regulamin akredytacji

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH

A. Rodzaje akredytacji:

MTP stosują dwa rodzaje/typy akredytacji

 • akredytacje czasowe – umożliwiające wejście jedynie na odbywające się w określonym terminie targi
 • akredytacje stałe – umożliwiające wejście na teren targów przez cały sezon targowy (wiosenny lub jesienny)

Akredytacja ważna jest wyłącznie z legitymacją prasową lub zaświadczeniem z redakcji/agencji i dowodem tożsamości.

B. Zasady przyznawania i wydawania  akredytacji:

 1. Akredytacje stałe i czasowe przyznawane są nieodpłatnie.
 2. Akredytacje prasowe czasowe przyznawane są  na podstawie wniosków akredytacyjnych
  • wypełnionych na formularzach na stronach http://www.mtp.pl
  • przesłanych mailem na adres presswebm.gif
  • wysłanych faksem na numer 061 869 29 62
  • Akredytację prasową można otrzymać  bezpośrednio w punkcie akredytacyjnym po wypełnieniu ankiety prasowej na miejscu.
 3. Akredytacje stałe przyznawane są z inicjatywy pracowników MTP dziennikarzom aktywnie uczestniczącym w targach w sezonie wcześniejszym. Wydanie stałej akredytacji nie wymaga złożenia wniosku akredytacyjnego.
 4. Akredytacje wydaje się wyłącznie aktywnym zawodowo dziennikarzom mediów zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną oraz oficjalnym serwisom internetowym.
 5. Akredytacje czasowe wydaje się tylko i wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia o współpracy z redakcją. Do wydania akredytacji nie wystarcza legitymacja potwierdzająca przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.
 6. Wystawioną akredytację prasową oraz kartę wjazdu  można odebrać tylko i wyłącznie osobiście, w jednym z punktów akredytacyjnych.
 7. Akredytacje czasowe można odbierać najwcześniej 3 dni robocze przed targami, na jakie zostały przyznane, najpóźniej w ostatnim dniu targów do godziny 15.00.
 8. Akredytacje stałe są wysyłane pocztą na bezpośredni adres dziennikarza.
 9. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych.

C. Korzyści z otrzymania akredytacji:

 1. Akredytacja czasowa upoważnia dziennikarzy do wejścia na teren MTP na dane wydarzenie targowe wyraźnie zaznaczone na blankiecie akredytacyjnym oraz na konferencje, seminaria i warsztaty odbywające się w czasie targów z zastrzeżeniem konferencji/seminariów/wydarzeń, na które obowiązują osobne zaproszenia.
 2. Akredytacja stała upoważnia do wejścia na teren MTP w trakcie trwania wszystkich wydarzeń targowych.
 3. Akredytacje stała i czasowa MTP upoważniają do nieodpłatnego otrzymania karty wjazdowej, pozwalającej wjechać samochodem na teren targów.
 4. Dziennikarz akredytowany może otrzymać nieodpłatnie w Centrum Prasowym materiały związane z targami (katalog targów, program targów, biuletyny informacyjne, płyty z fotografiami – te ostatnie od 2. dnia targów).
 5. W celu ułatwienia pracy dziennikarzom MTP zapewnia w Centrum Prasowym dostęp do komputerów podłączonych do Internetu.
 6. Dziennikarze korzystający z usług Centrum Prasowego mogą skorzystać z nieodpłatnych napojów (kawa, herbata, woda mineralna).
 7. Do dyspozycji akredytowanych dziennikarzy pozostają pracownicy Centrum Prasowego, służący wszelką pomocą w nawiązaniu kontaktów z wystawcami targów, a także w udostępnieniu informacji dotyczących ekspozycji.
 8. MTP zapewnia także pomoc przy rezerwacji miejsca hotelowego, jednak zastrzega sobie konieczność zgłoszenia takiej potrzeby najpóźniej 14 dni przed wydarzeniem targowym.
[ Wstecz ]

podziel się
facebook
google
nk.pl
wykop
digg
blip
grono
twitter
delicio.us
flaker
 
.
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3
alternative baner 4