COP24: Rekrutujemy

28.11.2018 18:53:29

Podziel się

Poszukujemy współpracowników z Katowic i aglomeracji śląskiej do pracy przy przygotowaniu i obsłudze konferencji klimatycznej COP24. Zadania są bardzo zróżnicowane od pracy przy obsłudze mediów poprzez działania ICT, rejestrację uczestników, obsługę sal konferencyjnych i inne działania wspierające.

Oferta skierowana jest głównie do środowiska akademickiego aglomeracji katowickiej. Poszukiwane są osoby otwarte na nowe doświadczenia i ciekawe różnych kultur, mówiące w języku angielskim oraz innych językach ONZ. Ważna jest dyspozycyjność i gotowość do pracy po 12 godzin dziennie. Pojedyncze zadania np. ICT oraz obsługa logistyczna rozpoczną się już w pierwszym tygodniu listopada. Proces rekrutacji będzie kilkuetapowy. Aby wziąć w nim udział należy zgłosić swoją kandydaturę na stronie  www.cop24rekrutacja.mtp.pl.  

 

Kolejna 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz 1. (część 3) Konferencją Stron służącą jako spotkanie stron Porozumienia Paryskiego (CMA1.3) odbędzie się w Katowicach w dniach od 3 do 14 grudnia 2018 roku. Do stolicy Śląska przybędzie ponad 20 tysięcy przedstawicieli wszystkich Stron Konwencji (196 państw i UE), by podejmować decyzje dotyczące dalszych działań na rzecz ochrony klimatu oraz funkcjonowania Konwencji.

W COP24 wezmą udział prezydenci, premierzy, reprezentanci rządów i dyplomacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, aktywiści, przedstawiciele przedsiębiorców i innych grup, zainteresowanych kwestiami dotyczącymi klimatu. Konferencji COP24 towarzyszyć będą wydarzenia  o charakterze naukowym, społecznym, ale i komercyjnym, będące forum prezentacji i wymiany pomysłów, innowacji, strategii i rozwiązań na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Międzynarodowe Targi Poznańskie zrealizują newralgiczną część przygotowań do wydarzenia, zajmując się m.in. budową tymczasowych sal konferencyjnych, oznakowaniem terenu konferencji, budową i obsługą systemu komputerowego, teleinformatycznego i energetycznego na potrzeby wydarzenia. W planach jest aranżacja przestrzeni o powierzchni prawie 32,5 tys. m2...