Czy dużym firmom są potrzebne start-upy ?

27.02.2020 15:59:28

Podziel się

Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy debaty poświęconej innowacjom w branży meblarskiej, która odbyła się dzisiaj na Targach Meble Polska w Poznaniu. W wydarzeniu wzięła udział Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Przedstawiciele start-upów działających w dziedzinie nowych technologii oraz optymalizacji procesów produkcyjno-logistycznych w rozmowie z Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz przestawili różne perspektywy z jakich trzeba rozpatrywać zagadnienie współpracy na styku małych, szybko rozwijających się innowacyjnych firm, z przedstawicielami dużych podmiotów z sektora meblarskiego. Mimo istotnych różnic w zakresie podejścia do rozwiązania problemów, świadomości organizacyjnej, dynamiki działania, współpraca „małych” z „dużymi” jest możliwa.

Minister Jadwiga Emilewicz zdiagnozowała 4 obszary, gdzie w najbliższych latach zarówno przedsiębiorcy, start-upy oraz inwestorzy powinni jednoczyć swoje siły w celu poszukiwania innowacyjnego modelu gospodarki: optymalizacja procesu produkcji, dostosowanie się do zmiennych oczekiwań rynku, unikatowość produktu, krótkie serie i „customizacja” mebla. Platformy sprzedaży internetowej również stanowią istotny obszar przewagi konkurencyjnej, a zaledwie ok. 18% polskich przedsiębiorców aktywnie uczestniczy w cyfryzacji swoich działań dystrybucyjnych i promocyjnych. Czwarty czynnik – ergonomia, dostosowanie funkcjonalności wytwarzanych mebli do wymagań odbiorcy.

Przykładem mogą być polskie szkoły, które wymagają modernizacji i zmiany wyposażenia, w tym mebli dla dzieci i młodzieży, które w szkołach spędzają dużą część dnia. Otworzy to olbrzymi wewnętrzny rynek dla krajowych meblarzy. Ministerstwo Rozwoju od lat wspiera polski sektor meblarski, również w zakresie finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Minister Emilewicz zachęciła polskich przedsiębiorców do korzystana z nowo otwieranego w Brukseli Polish Business & Science House, gdzie jako wyposażenie wnętrz wykorzystano meble znanych polskich producentów. Będzie to przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swój business na rynkach m.narodowych.