Filip Bittner w radzie UAM na kadencję 2021-2025

07.01.2021 09:25:36

Podziel się

Rada uczelni jest ciałem doradczo-nadzorczym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołał 9-osobową radę uczelni. Stanowisko przewodniczącego rady obejmuje ponownie prof. Remigiusz Napiecek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

W latach 2021-2025 w radzie pracować będą prof. Marek Nawrocki z UAM, prof. Rafał Drozdowski, prof. Tadeusz Stryjakiewicz, prof. Katarzyna Meller z UAM, natomiast środowiska związane z biznesem oraz kulturą reprezentować będą - Filip Bittner, wiceprezes zarządu Grupy MTP, prezes spółki Aquanet Paweł Chudziński i dyrektor Centrum Kultury Zamek Anna Hryniewiecka. W skład rady, zgodnie z ustawą, wchodzi także Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, którą jest Daria Kamrowska z Wydziału Fizyki.

źródło informacji: UAM