Naczelny architekt Międzynarodowych Targów Poznańskich

22.10.2019 12:19:12

Podziel się

Roger Sławski - człowiek, który zaprojektował Międzynarodowe Targi Poznańskie, naczelny architekt Powszechnej Wystawy Krajowej. To właśnie jemu będzie poświęcona konferencja naukowa odbywająca się 23.10.2019 r. w Iglicy.

Konferencja naukowa „Roger Sławski i jego epoka. Gospodarze i twórcy PeWuKi” organizowana przez Wielkopolską Izbę Budownictwa, odbywa się w ramach jubileuszu 90-lecia Powszechnej Wystawy Krajowej. Celem organizatorów jest w przystępny sposób przybliżać młodzieży szkół ponadpodstawowych wydarzenia oraz zjawiska architektoniczne, kulturalne, społeczne i polityczne powiązane z osobą wybitnego polskiego architekta działającego w I poł. XX wieku w Poznaniu i Wielkopolsce, ukazujące drogę naszego regionu ku nowoczesności.

Cyklowi konferencji patronuje Roger Sławski, wybitny polski architekt pierwszej połowy XX wieku, który w okresie zaborów zrezygnował z pełnej sukcesów i zapewniającej bezpieczeństwo finansowe działalności w Niemczech, by pracować w Wielkopolsce. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w znacznym stopniu poświęcił praktykę projektową dla działalności w administracji państwowej, służąc swoim doświadczeniem. Jako naczelny architekt Powszechnej Wystawy Krajowej walnie przyczynił się, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej miasta, do sprawnej realizacji zagospodarowania przestrzennego i zabudowy PeWuKa.

Ważnym przesłaniem konferencji, zgodnie intencją pani Krystyny Sławskiej-Pawłowskiej – wnuczki architekta, jest zaangażowanie i czynny w niej udział młodych naukowców, młodzieży akademickiej i uczniów szkół średnich budownictwa, aby wartości, które reprezentował Roger Sławski takie jak: patriotyzm, solidna praca, szacunek dla kulturowego dziedzictwa przeszłości były ciągle żywe.

O niekwestionowanym sukcesie PeWuKi świadczyły zarówno tłumy zwiedzających: około cztery i pół miliona od uroczystego otwarcia 16 maja do zamknięcia 30 września 1929 r., jak i oceny zagranicznych gości, polityków i dziennikarzy. Wystawa przyniosła miastu i społeczności lokalnej wymierne korzyści w postaci nowych inwestycji, modernizacji infrastruktury miejskiej i społecznej oraz przyczyniła się do rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

PROGRAM KONFERENCJIORGANIZATORZY:

  • Wielkopolska Izba Budownictwa,
  • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
  • Politechnika Poznańska, Wydział Architektury,
  • Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego,
  • Międzynarodowe Targi Poznańskie.

PATRONAT HONOROWY:

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

CZAS I MIEJSCE:

23 października 2019 roku (środa), pawilon nr 11 (Iglica) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14.

Konferencji towarzyszyć będzie sesja posterowa i fotograficzna przygotowana przez studentów oraz uczniów szkół budowlanych z Poznania.