Nowe perspektywy dla branży meblarskiej

28.11.2018 18:53:29

Podziel się

– Automatyzacja jest szansą na rozwój sektora meblowego w Polsce. Jestem przekonany, że inwestycje w tym zakresie będą się przekładać na ekspansję polskich firm na rynkach zagranicznych, aby Polska mogła stać się największym producentem mebli na świecie – stwierdził Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Paweł Chorąży otwierając kongres meblarski na MTP w Poznaniu.

W Poznaniu do piątku potrwają targi Drema – wydarzenie poświęcone branży drzewnej i meblarskiej, gdzie prezentowane są najnowsze technologie, maszyny i narzędzia do obróbki drewna oraz nowości rynkowe. Drema promuje osiągnięcia polskiego przemysłu drzewnego, który stanowi duży udział w PKB. Polska jest obecnie największym w UE producentem podłóg drewnianych, czwartym producentem mebli oraz wiodącym producentem płyt drewnopochodnych i tarcicy.  

W drugim dniu Targów rozpoczął się Ogólnopolski Kongres Meblarski „POLSKIE MEBLE – KONKURENCYJNA POLSKA”. Tegoroczne spotkanie liderów krajowego przemysłu meblarskiego odbywa się pod hasłem „Globalne standardy – globalna konkurencja”. Konferencję zainaugurowali Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, Przemysław Trawa, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka oraz Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Paweł Chorąży.

–  Automatyzacja jest szansą na rozwój sektora meblowego w Polsce. Jestem przekonany, że inwestycje w tym zakresie będą się przekładać na ekspansję polskich firm na rynkach zagranicznych, aby Polska mogła stać się największym producentem mebli na świecie –  stwierdził minister Paweł Chorąży otwierając kongres. Wiceminister, który jest przewodniczącym Komitetu Sterującego programu flagowego „Polskie Meble”, którego koordynatorem w ramach programu jest Polski Fundusz Rozwoju, z uznaniem wypowiadał się na temat potencjału sektora drzewnego – Branża meblarska jest bardzo ważna dla gospodarki kraju i gwarantuje jej rozwój. Minister deklarował dalszą realizację programów rządowych, które mają wspierać krajowych producentów w zakresie finansowania inwestycji, ekspansji zagranicznej, ochrony znaku towarowego czy budowaniu marki. Odniósł się również do słów prezesa Szynaki w kontekście wyzwań stojących przed polską branżą drzewną, uznając, że ma świadomość problemów związanych z podażą surowca, brakiem siły roboczej, czy energią. Odpowiedzią na problemy nurtujące polską branżę drzewną może stanowić automatyzacja, która podniesie marże realizowane na sprzedaży, ale też zniweluje brak rąk do pracy. W ocenie rządu polski design jest na wysokim poziomie, a meble będą się stawać wizytówką polskiego eksportu.

Minister Paweł Chorąży zapowiedział też uruchomienie nowego programu Meble w szkołach, który ma zostać ogłoszony oficjalnie w najbliższy poniedziałek. –  W pierwszym etapie gruntownie zmienione ma być wyposażenie 50 szkół. Program zakłada innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni w szkołach, co ma sprzyjać zwiększeniu kreatywności dzieci – zapowiadał Chorąży. Realizacja programu wpłynie nie tylko na system edukacji, ale pozytywnie wpłynie na polskie meblarstwo.

Uczestnicy kongresu omawiają m. in. szanse i zagrożenia prawnośrodowiskowe dla branży meblarskiej, w tym w szczególności nowelizacje odpadowe, LULUCF czy nowe prawo wodne. Osobne prelekcje poświęcone zostaną nowym kwestiom podatkowym czy przekształceniom kapitałowym w branży meblarskiej. W trakcie obrad przedstawione zostaną najlepsze praktyki organizacji fabryk sprzyjające zwiększaniu wydajności. Ważnym tematem spotkania będzie gospodarka w obiegu zamkniętym. Profesjonaliści z branży będą mieli okazję dowiedzieć się, jaką strategię pod tym względem przyjął lider przemysłu meblowego w Polsce IKEA, oraz jaki praktyczny wpływ wywierają te działania na firmę, branżę i środowisko.

Organizatorem wydarzenia jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz firma Promedia.