Osiągnięcia PeWuKi

03.06.2019 15:17:24

Podziel się

W dniach od 6 do 7 czerwca w Iglicy trwa się ogólnopolska konferencja naukowa „Powszechna Wystawa Krajowa 1929 – obszary znaczeń".

Konferencję otworzył Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

Powszechna Wystawa Krajowa (PeWuKa) zorganizowana w Poznaniu w 10. rocznicę odzyskania niepodległości była nie tylko prezentacją osiągnięć Polski, ale stała się też ważnym głosem w dyskusji na temat przyszłości państwa. Nadal interesujące wydaje się więc pytanie, co Poznań, a także cała Polska zawdzięcza tej wystawie. Wielość problemów mających związek z PeWuKa zdecydowała o zakresie tematycznym interdyscyplinarnej konferencji, wpisującej się w setną rocznicę odzyskania niepodległości, ale też przypominającej o różnorodność Polski międzywojennej. Wszystkie te zagadnienia zostaną zaprezentowane dla publiczności przez czołowych badaczy, reprezentujących znaczące środowiska naukowe w Polsce.


Miejsce konferencji - Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon nr 11 Iglica

Organizatorzy konferencji: Instytut Historii Sztuki UAM, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Miejski Konserwator Zabytków

 

Szczegółowy plan konferencji dostępny tutaj: