PIERWSZY RAZ - modernistyczny zryw Powszechnej Wystawy Krajowej

11.10.2019 12:19:33

Podziel się

Tylko do 30 października można oglądać wyjątkową wystawę PIERWSZY RAZ - modernistyczny zryw Powszechnej Wystawy Krajowej w ramach kontynuacji obchodów 90-lecia PeWuKi.

2019 rok przypomina nam, że PeWuKa to bardzo ważny rozdział w historii Poznania, któremu zawdzięczamy nie tylko rozkwit terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich, ale też wiele istniejących do dziś budynków czy rozwiązań urbanistycznych.


W ramach kontynuacji obchodów 90-lecia PeWuKi Grupa MTP wraz z Centrum OTWARTYM i SARP Poznań zorganizowała wystawę PIERWSZY RAZ - modernistyczny zryw Powszechnej Wystawy Krajowej. Ekspozycja czeka na gości w modernistycznym pawilonie nr 10 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Pokazuje przede wszystkim modernizacyjny rys PeWuKi: swego rodzaju skok w nowoczesność dokonany w jednym z najbardziej cywilizacyjnie zaawansowanych miast ówczesnej Polski. Atrakcyjnym dla widza lejtmotywem jest tu architektura modernistycznych pawilonów PeWuKi, awangardowych i nowoczesnych, lecz – tymczasowych. Najlepsze z nich zostały przybliżone za pomocą makiet.


Prezentowana jest także makieta oraz wielka mapa pokazująca tereny PeWuKi – by uzmysłowić skalę przedsięwzięcia sięgającego dzisiejszego Parku Kasprowicza. W równej mierze ekspozycja dotyczy też innych aspektów związanych z PeWuKą:


● wpływ PeWuKi na rozwój Poznania, jego układ przestrzenny, formy architektury inspirowanej targowymi pawilonami (umiarkowana recepcja modernizmu porównana z przyjęciem tego nurtu w innych miastach), a także na kształtowanie się nowoczesnej tożsamości miasta;
● postaci i dorobek architektów oraz urzędników tworzących PeWuKę;
● wystawa ukazana też na tle innych krajowych i światowych ekspozycji oraz m.in. w kontekście pierwszej P.W.K. urządzonej we Lwowie, Wystawy Wschodnioniemieckiej w Poznaniu, która dała początek miejskim terenom targowym oraz planowanej na rok 1944 warszawskiej reedycji PeWuKi;
● szersza problematyka różnic między treścią wystaw a stanem reprezentowanych przez nie krajów czy też osiągnięć oraz o rolę tego rodzaju ekspozycji we współczesnym świecie.


Istotnym elementem wystawy są dwie trasy spacerowe - zaprezentowane na specjalnie zaprojektowanej mapie. Pierwszym szlakiem jest trasa po obiektach, powstałych na Pewukę - które nadal istnieją i wpisały się na stałe w tkankę miasta - choć niewielu wie, że są to obiekty związane z tą niezwykłą wystawą. Tematem drugiej trasy spacerowej są natomiast obiekty zaprojektowane przez wybitnych poznańskich architektów - twórców PeWuKi m.in Rogera Sławskiego czy Władysława Czarneckiego.
Wystawie towarzyszy szereg wydarzeń przeznaczonych dla szerokiej publiczności, zrealizowanych w przystępnej i dynamicznej formie: wykłady, warsztaty dla dzieci, debaty czy spacery po poszczególnych zachowanych obiektach związanych z Powszechną Wystawą Krajową.


Serdecznie zapraszamy.

-->  Szczegółowy PROGRAM WYDARZEŃ

Miejsce: pawilon 10, Międzynarodowe Targi Poznańskie
Wystawa czynna: 12-30 października 2019, godziny 14.00-20.00


Organizatorzy : Centrum Otwarte, SARP Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Partnerzy: Miasto Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów, Aquanet