Razem na rzecz promocji osiągnięć technologicznych

12.02.2020 10:04:33

Podziel się

Grupa MTP i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie podpisały porozumienie o długoterminowej współpracy w zakresie propagowania nowoczesnych trendów technologicznych.

Grupa MTP – realizator wiodących targów, kongresów i konferencji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – uznany w międzynarodowym środowisku naukowym uniwersytet prowadzący działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych, podpisały porozumienie o długoterminowej współpracy w zakresie propagowania nowoczesnych trendów technologicznych.


Współpraca będzie realizowana przez organizację konferencji i innych wydarzeń mających na celu promocję tendencji rozwojowych w naukach stosowanych oraz udzielanie wzajemnego wsparcia przez doradztwo i nadzór merytoryczny.


To kolejna stała współpraca między Grupą MTP a uczelnią wyższą. Integracja środowisk biznesowych i naukowych jest ważnym elementem działalności Grupy MTP, który przekłada się na rozwój innowacji na polskim rynku.