Sabrina Żymierska w zarządzie Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

26.03.2019 10:25:02

Podziel się

Walne Zgromadzenie, w trakcie którego wybrano nowe władze SKKP odbyło się pierwszego dnia Meetings Week Poland.

Spotkanie członków było okazją do podsumowania działalności tej organizacji oraz określenia dalszych celów i zadań. 

W skład nowego zarządu SKKP weszło 9 osób: Paula Fanderowska (Centrum Kongresowe ICE Kraków) – prezes zarządu, Anna Jędrocha (Symposium Cracoviense) – wiceprezes zarządu i skarbnik, Anna Górska (Expo XXI Warszawa) – wiceprezes zarządu, Katarzyna Cioch (Grupa Uczelni Vistula) – wiceprezes zarządu, Krystyna Gołąbek (Business Service Galop) – wiceprezes zarządu, Anna Woda (Centrum Konferencyjne Kopernik) – sekretarz generalny, Karolina Bednarz (Business Service Galop) – członek zarządu, Sabrina Żymierska (Grupa MTP) – członek zarządu i Krzysztof Paradowski (CMA) – członek zarządu.

 


Jako główny cel aktywności organizacja określiła wsparcie nauki, biznesu oraz branży spotkań w celu zwiększenia liczby wydarzeń kongresowych i konferencyjnych w Polsce. Za priorytetowe obszary uznano także współpracę międzynarodową, edukację oraz integrację członków i partnerów.