Sprzedaż nieruchomości w kwartale ulic Grunwaldzka-Ułańska-Matejki

14.05.2020 11:59:55

Podziel się

Grupa MTP sprzedaje działki położone w kwartale ulic Matejki-Grunwaldzka-Ułańska. To ponad 5,5 hektara, zajmowanych w większości przez parking. W przyszłości powstanie tu zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

UWAGA! Zmiana daty przetargu na dzień 15 września 2020 r.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się 14 maja br. w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej. Od tego dnia potencjalni inwestorzy mają 75 dni na zapoznanie się z dokumentami oraz odbycie wizji lokalnej terenu.

Nabywca nieruchomości zostanie wyłoniony w przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się 28 lipca br. o godz. 12:00. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży działek zostaną przeznaczone na modernizację Hali Sportowo-Widowiskowej Arena oraz inwestycje na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Przyjęty we wrześniu 2019 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada w tym miejscu zabudowę wielorodzinną o wysokości do 5 kondygnacji (z uwzględnieniem stanu istniejącego), mieszkaniową wielorodzinną lub usługową o wysokości do 5 kondygnacji (z uwzględnieniem stanu istniejącego) z możliwością przewyższeń w wyznaczonych strefach do 6 i 7 kondygnacji, a także zabudowę usługową o wysokości do 4 kondygnacji. W planie wyznaczono też drogi oraz ciągi pieszo-rowerowe. Plan przewiduje również tereny zielone.

Na terenie objętym sprzedażą znajdują się budynki magazynowe oraz trzy budynki mieszkalne (od strony ul. Grunwaldzkiej). W dwóch kamienicach w latach poprzednich mieszkali lokatorzy, którym – dzięki współpracy z ZKZL i Miastem Poznań – zostały zapewnione lokale mieszkalne. Grupa MTP sfinansowała remonty nowych mieszkań dla najemców oraz przeprowadzki. Ostatnie przeprowadzki mają nastąpić do końca maja.

 

Więcej informacji na stronie:

www.matejki.mtp.pl