Dobry klimat dla biznesu

08.10.2021 20:26:14

Podziel się

Adaptacja do zmian klimatu będzie motywem przewodnim rozpoczynających się w środę targów POLECO. Mowa o niej będzie podczas licznych konferencji i spotkań, konkretne rozwiązania pokażą też wystawiające się na targach firmy.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to prezentacja rozwiązań dla samorządów oraz przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu.

– Oprócz kompleksowej oferty z zakresu ochrony klimatu i środowiska, zrównoważonego rozwoju, techniki komunalnej, gospodarki wodno-ściekowej prezentowane będą najnowsze rozwiązania dla smart city i energooszczędne technologie – przekonuje Paulina Pietrzak, dyrektor targów POLECO.

Odwiedzający targi mają również możliwość zapoznania się z ofertą urządzeń i systemów służących zachowaniu czystości w przestrzeniach miejskich oraz  gminach.

 

Wyzwania dla branży

Targi POLECO są miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony klimatu i środowiska, gospodarką komunalną i zrównoważonym rozwojem.

– Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców – to niektóre z rozwiązań przyjętych przez rząd w projekcie noweli ustawy o odpadach. Miniony rok to także kilka innych istotnych zmian w polskim prawodawstwie m. in.: Polski Ład czy Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Jak wpłyną one na inwestycje w samorządach, przedsiębiorstwach czy gospodarce komunalnej? Odpowiedzi poszukamy razem z wystawcami i zwiedzającymi targi POLECO – dodaje Paulina Pietrzak.

 

Rozmowy o przyszłości

Targi POLECO będą też miejscem dyskusji o zmianach klimatycznych, zrównoważonej gospodarce, miastach czy odzyskiwaniu energii.

Polski Ład, transformacja energetyczna, zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi, ekoprojektowanie, a także rola samorządów w kontekście zmian klimatu to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji EkoSfera, organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (13.10). Transformacyjne wyzwania ciepłownictwa, walka o czyste powietrze, a także przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet „Fit for 55” będą tematami konferencji organizowanej w ramach „EkoSfery” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (14. 10).

W ramach targów odbędzie się Forum Rozwoju Miast (13-14.10), którego tematyka skoncentruje się wokół trendów miejskich, które odrodziły się i rozprzestrzeniły podczas pandemii. Mowa będzie również o rozwijających się obecnie z dużą intensywnością ruchach miejskich i oddolnych inicjatywach takich jak ekonomia obiegu zamkniętego czy "locavore" (lokalne wytwarzanie i spożywanie żywności).

Forum Energii i Recyklingu (13-14.10), organizowane przez redakcję czasopisma „Energia i Recykling”, poświęcone będzie w całości zagadnieniom związanym z odzyskiem energii. Mowa będzie m.in. o pozyskiwaniu energii i ciepła z odpadów, gospodarce odpadowej, sytuacji na rynku recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także nowym modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemowi kaucyjno-depozytowemu.

Konferencja CSR w praktyce (15.10) ma na celu popularyzację dobrych praktyk CSR w biznesie, a szczególnie rozwiązań skupiających się na adaptacji do zmian klimatu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Pierwsza edycja tego wydarzenia poświęcona będzie pięciu Celom Zrównoważonego Rozwoju.

 

Pogodzić wzrost gospodarczy z dbałością o środowisko

Konkurs Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Produkt w obiegu” powstał, aby nagradzać innowacyjne produkty zgodne z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Cieszy się on dużą popularnością, a przekrój zgłaszanych produktów jest bardzo różnorodny. Świadczy to o możliwości szerokiego wdrażania idei obiegu zamkniętego w wielu gałęziach gospodarki. W konkursie „Produkt w obiegu” udział wzięli producenci, dystrybutorzy, projektanci i usługodawcy, którzy działają w idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do drugiego etapu piątej edycji konkursu „Produkt w obiegu” zakwalifikowano aż 26 produktów wpisujących się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Wystawa prac laureatów odbędzie się podczas targów POLECO.

 

Szczegółowy program wydarzeń można znaleźć tu: poleco.pl/pl/program-wydarzen/

 

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO

Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 5 (wejście Holem Wschodnim od ul. Głogowskiej oraz od strony ul. Bukowskiej)

13-15 października 2021, godz. 10:00-17:00 (15.10 do 16:00)

Bilety: www.ToBilet.pl