Konferencja poświęcona miastom przyszłości

Forum Rozwoju Miast

13-14.10.2021, Hybrydowe

Forma: hybryda

Współorganizatorzy i partnerzy: Grupa MTP, Urząd Miasta Poznania, Unia Metropolii Polskich i Poznańskie Centrum Super-Komputerowo Sieciowe i Związek Miast Polskich.

V edycja Forum Rozwoju Miast będzie dyskusją o odporności miast i próbą przyjrzenia się powstałym w ostatnim czasie światowym trendom miejskim.  Dwudniowe wydarzenie skupia mówców min. z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec oraz Polski – są to przedstawiciele samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych, oraz świata nauki.  

Podczas Forum spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, które miasta najlepiej poradziły sobie z przetrwaniem ostatnich trudnych miesięcy i jakie czynniki sprawiały, że tkanka miejska mogła funkcjonować w miarę prawidłowo? Jaka była rola kapitału społecznego, siły i zróżnicowania lokalnej gospodarki, rozwiązań urbanistycznych, nowych mediów, technologii zdalnej pracy i wreszcie władz samorządowych? Które rozwiązania, często wprowadzone ad hoc, sprawdziły się i z powodzeniem wpisały się w dalsze funkcjonowanie miast? Czy są one przesłanką rodzących się trendów rozwojowych miejskiego świata? Na ile pandemia zmieniła, a na ile wzmocniła potrzebę wdrażania dyskutowanych od dawna narzędzi zrównoważonej urbanizacji?

Czas kryzysu spowodowanego pandemią nie był jedynie okresem ograniczenia aktywności społecznej i ekonomicznej w miastach. Narodziło się wówczas wiele inicjatyw miejskich. Kryzys i związane z nim ograniczenia wymusiły na władzach miast przyspieszenie wdrażania innowacji i rozwiązań, między innymi w zakresie cyfryzacji, zagospodarowania przestrzennego, świadczenia usług publicznych. Spowodowały uważniejsze spojrzenie na kwestię ochrony środowiska i dostępności do infrastruktury błękitno - zielonej. Drastycznie ograniczona mobilność sprawiła, że pandemia była testem potencjału drzemiącego wewnątrz miast, w ich układzie, zasobach niematerialnych, w przedsiębiorstwach i organizacjach zlokalizowanych na ich terenie, ale przede wszystkim w ludziach. Wyzwoliła indywidualną zaradność w obszarze pracy zarobkowej, edukacji dzieci i młodzieży, spędzania wolnego czasu i rozwoju osobistego.

Forum Rozwoju Miast jest wydarzeniem bezpłatnym i dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Aktualnie przygotowywany jest program wydarzenia.

Szczegóły na stronie: https://forumrozwojumiast.poznan.pl

;