Spotkania Kooperacji Przemysłowej

Subcontracting Meetings

04-06.11.2020, On-Line

Zapraszamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych dostawców usług ze zleceniodawcami poszukującymi outsourcingu dla części swojej produkcji Subcontracting Meetings. W tym roku ze względu na obostrzenia epidemiczne wydarzenie odbędzie się online.

W czasach pandemii niezbędna jest dywersyfikacja źródeł dostaw i kanałów sprzedaży. Wiele firm już poszerzyło lub zupełnie zmieniło swój profil działalności. Kluczowe staje się nawiązanie nowych kontaktów biznesowych dla dostawców usług podwykonawczych oraz zleceniodawców poszukujących outsourcingu.

Matchmaking to celowane spotkania biznesowe.

  • bezpośrednie 30 min. rozmowyB2B ONLINE:  dostawca-zleceniodawca
  • BUSINESS MIXER – krótkie 10-15 minutowe spotkania online
  • wstępna selekcja– klasyfikacja firm pod względem branży, oferty, zapotrzebowania
  • przegląd aktualnie działających poddostawców przemysłowych – oferty kooperacyjne,
  • efektywna metoda nawiązywania kontaktów pomiędzy dostawcami usług podwykonawczych a zleceniodawcami poszukującymi outsourcingu dla części swojej produkcji,
  • głównie z branży obróbki metali, ale również usług dla przemysłu, B+R czy dostawców maszyn, narzędzi i technologii.

Szczegółowy wykaz cen oraz harmonogram i zakres branżowy wydarzenia

https://subcontracting-meetings-2020.b2match.io

Szerzej o funkcjonalności i efektywności spotkań

 

;