Program SWEP

Podziel się

Dotacje na innowacje!

W czasach charakteryzujących się medialnym natłokiem, szumem informacyjnym, wybór najbardziej efektywnych narzędzi komunikacji oraz zbudowanie odpowiedniego przekazu stanowi poważne wyzwanie dla każdego, kto za cel stawia sobie sprawny, przynoszący rezultaty marketing.

Grupa MTP wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym (PCSS) postanowiły wspólnie zrealizować projekt badawczo rozwojowy poszukując innowacyjnych rozwiązań w zakresie wielostrumieniowej komunikacji marketingowej.

Realizatorzy projektu koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniu optymalnego doboru parametrów komunikacji, tak by spośród milionów możliwości wybrać najwłaściwsze z punktu widzenia treści przekazu, grupy docelowej oraz terminu, optymalizując koszty. Dotarcie do właściwej grupy z dobrze skonstruowanym komunikatem stanowi o skuteczności działań reklamowych. Projektowany system, który obsługiwał będzie zarówno zaawansowane technologiczne narzędzia internetowe, jak i bardziej tradycyjne metody komunikacji, zdecydowanie uprości i skróci proces planowania i realizowania złożonych kampanii.

Wyzwaniem dla badań i projektu jest opanowanie ogromu zdywersyfikowanej informacji zwrotnej płynącej z różnych strumieni i ujęcia jej w jednolitej, uporządkowanej strukturze, która umożliwi segmentację wyników i analizę danych w wielu przekrojach. Szybki rozwój technologii pociąga za sobą nowe możliwości budowania przekazu marketingowego, co rodzi kolejne pytania; jak integrować zmieniające się narzędzia komunikacji? Te oraz wiele innych zagadnień stoi przed targami i instytutem, które połączyły swoje potencjały, wiedzę i doświadczenie dla zbudowania prototypu unikatowego systemu.

Wspólny projekt  Grupy MTP i PCSS nosi nazwę „System wielostrumieniowej komunikacji masowej integrujący marketing bezpośredni i pośredni z weryfikacją rezultatów online, jako podstawa nowej usługi skierowanej do klientów targowych – SWEP” otrzymał pozytywną opinię w III edycji konkursu Programu INNOTECH przeprowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i tym samym zyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Projekt obejmuje realizację fazy badawczej  (faza  A)  w ramach programu  INNOTECH na ścieżce programowej In-Tech.

Realizacja projektu  jest przewidziana w okresie 01.07.2014 - 30.06.2016
Wartość projektu 4.495.800 PLN
Kwota dofinansowania 2.005.375 PLN

Instytucja zarządzajaca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju