Zarząd i dyrekcja

Członkowie Zarządu oraz dyrekcja to osoby o bogatym doświadczeniu, ugruntowanej merytorycznej wiedzy i rozległej, praktycznej znajomości branży. Wszyscy Członkowie Zarządu współpracują ze sobą od lat, co ułatwia efektywne kierowanie firmą na co dzień.

Tomasz Kobierski

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kobierski zasiada w zarządzie Grupy MTP, w roli wiceprezesa od 2007 roku. Od 2020 roku pełni prestiżowe stanowisko Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Rada podejmuje decyzje w sprawie kierunków działania organizacji mających wpływ na międzynarodowe targi branżowe. Tomasz Kobierski jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Targów Lublin oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna Droma. Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia menedżerskie Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Grupą MTP. Na stanowisku prezesa zarządu Grupy MTP zastępuje Przemysława Trawę, który z targami poznańskimi jest związany od 1983 roku.

Elżbieta Roeske

WICEPREZES ZARZĄDU

Elżbieta Roeske jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie ukończyła studia w zakresie zarządzania i marketingu. Z Grupą MTP jest związana od 1995 roku. W tym czasie piastowała funkcje polegające na zarządzaniu i organizacji imprez targowych, od 2007 roku jako Dyrektor Grupy Produktów sprawowała pieczę menadżerską nad realizacją kilkunastu imprez targowych, a od 2011 roku również nad działalnością Poznań Congress Center. Od 2018 roku zasiada w zarządzie Grupy MTP, na stanowisku wiceprezes ds. centrum wystawienniczo-kongresowego. Od wielu lat współpracuje z Polską Izbą Przemysłu Targowego jako ekspert ds. targów. W styczniu 2020 roku objęła stanowisko Vice President EU Relations w EMECA (European Major Exhibition Centres Association).

Filip Bittner

WICEPREZES ZARZĄDU

Filip Bittner jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku neofilologia oraz Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu. Wykształcenie menadżerskie oraz kompetencje zarządzania finansami i tworzenia strategii sprzedaży zdobywał w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Z Grupą MTP związany jest od 2007 roku. Stanowisko Dyrektora Grupy Produktów Międzynarodowych Targów Poznańskich pełnił od 2010 roku. Kierował znanymi i cenionymi projektami, takimi jak: Budma, Poznań Game Arena, Motor Show, Polagra Food / Tech / Gastro, Gardenia. Jako członek Rady Nadzorczej Targów Lublin S.A. nadzorował działalność spółki we wszystkich jej dziedzinach. Od 2019 roku pełnił również funkcję prezesa zarządu Spółki Nowy Adres S.A.