Targi Funeralne MEMENTO POZNAŃ im. Wojciecha Krawczyka

MEMENTO 2018

15-17.11.2018, Poznań

Najstarsze w Polsce targi skierowane do przedsiębiorców z branży pogrzebowej, współorganizowane z Polskim Stowarzyszeniem Pogrzebowym. Wydarzenie jako jedyne w Polsce zostało objęte rekomendacją Światowej Organizacji Firm Pogrzebowych FIAT – IFTA, co stanowi gwarancję najwyższej jakości spotkania, a jednocześnie świadczy o jego randze. W targach uczestniczą wystawcy z Polski i Europy prezentując nowoczesne produkty usługi dla branży pogrzebowej i cmentarnej: trumny, urny, karawany, akcesoria, sztuka pogrzebowa, relikwiarze, rozwiązania informatyczne, wyposażenie krematoriów, produkty sanitarne dla prosektoriów oraz wiele więcej najwyższej jakości innowacyjnych rozwiązań. Ekspozycji wystawców towarzyszy obszerny program pokazów florystyki funeralnej, warsztatów tanatopraksji oraz seminariów branżowych.

Pani z kwiatami 

Zakres tematyczny: maszyny, sprzęt, urządzenia techniki cmentarnej; budownictwo cmentarne i wyposażenie - projektowanie i wykonawstwo (obiekty do spopielenia zwłok, kostnice, kaplice, nisze i kolumbaria, grobowce); akcesoria cmentarne i pogrzebowe (trumny, urny, odzież dla żałobników i pracowników cmentarzy); oprogramowanie dla administracji cmentarzy (prowadzenie ksiąg, map geodezyjnych cmentarza, ewidencji pochowanych osób i przychodów finansowych, rezerwacja miejsc na cmentarzu, wyznaczanie kwater oraz mogił, bieżąca kontrola właściwego usytuowania mogił, grobów i pomników); transport: środki transportu (karawany, wózki, windy, kapsuły, nosze itd.) i usługi transportowe (przewozy); zieleń (projektowanie, wycinka i pielęgnacja drzew, krzewów i zieleni pielęgnacja i utrzymanie grobów, kompostowanie odpadów roślinnych); BHP (nadzór inwestorski, nadzór nad ekshumacją); usługi: cmentarne, pogrzebowe (organizacja pochówku zmarłych), komunalne (wywóz nieczystości stałych, opróżnianie szamb, utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, zimowe utrzymanie alejek i dróg, utrzymanie wodociągu i kanalizacji), kamieniarskie, budowlane, konserwatorskie, dozór cmentarza, poligraficzne i inne.

;