2,28 mln zł dla Hipodromu Wola z programu Sportowa Polska

Podziel się

Ponad 5,5 mln złotych będzie kosztowała modernizacja poznańskiego Hipodromu Wola. Dzięki dofinansowaniu z programu Sportowa Polska, znaczna część tej kwoty zostanie pokryta ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Modernizacja to pierwszy krok na drodze do stworzenia w Poznaniu najbardziej prestiżowego i jednego z najnowocześniejszych ośrodków jeździeckich w tej części Europy.

30 czerwca br. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę o włączeniu Spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego do struktury Grupy MTP, która ma duże doświadczenie w organizacji zawodów jeździeckich, organizuje Narodową Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz wiele prestiżowych eventów odbywających się na otwartym terenie. W przyszłym tygodniu, po zawarciu umowy przeniesienia udziałów, Hipodrom Wola zostanie oficjalnie włączony do grupy kapitałowej MTP.

Dzięki zaangażowaniu lokalnych posłów i przychylności Ministra Sportu możliwa stanie się także modernizacja infrastruktury sportowej w Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego, na którą udało się pozyskać aż 2 275 800 zł. Program przewiduje 2 000 000 zł dofinansowania na rok 2024 i 275 800 zł na rok 2025. Całość planowanej inwestycji, która obejmie m.in. remont dużej i małej ujeżdżalni,
to 5 598 468,00 zł.

- Hipodrom na poznańskiej Woli to wyjątkowy obiekt na mapie Poznania i na mapie polskiego jeździectwa. Powstał na początku XX wieku, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę na pierwszych zawodach gościł na nim sam marszałek Józef Piłsudski. Bardzo mnie cieszy, że ten historyczny obiekt rozpoczyna nowy etap swojego istnienia. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ponad 2 mln zł pozwoli zrealizować pierwszy etap przywracania mu blasku. To prace niezbędne, które muszą być wykonane. To też dobry początek dla nowego gospodarza miejsca, którym wkrótce stanie się Grupa MTP, która słynie w całej Polsce z zawodów jeździeckich Cavaliada. Jako poseł z Poznania wspierałam działania w pozyskaniu tego dofinansowania, mam więc satysfakcję z sukcesu  - mówi Jadwiga Emilewicz, poseł z Poznania, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.  

- Modernizacje pozwolą znacząco podnieść standard i rangę Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola. Dzięki ich przeprowadzeniu sport jeździecki stanie się bardziej dostępny dla szerszej rzeszy odbiorców, co umożliwi popularyzację zdrowego stylu życia poprzez jeździectwo. Będzie to też nawiązanie do przedwojennych tradycji tego miejsca, gdzie odbywały się zawody o wysokiej randze. Mam nadzieję, że stworzymy tu znakomite zaplecze szkoleniowe również dla reprezentacji narodowych – mówi Katarzyna Wieczorek, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola.

Najważniejsza z punktu widzenia dobrostanu koni będzie naprawa istniejących placów kwarcowych, wraz z wymianą podłoża oraz wykonanie nowej izolacji, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi.

Modernizacja obiektu dużej ujeżdżalni ma za zadanie poprawić jakość prowadzonych zawodów oraz zwiększenie komfortu obserwujących wydarzenia. W dużej ujeżdżalni planuje się polepszenie warunków cieplno– wilgotnościowych, wykonanie instalacji elektrycznych oraz remont pomieszczeń służących obsłudze zawodów, sędziom oraz zawodnikom, a także szerokiej publiczności. W ramach zadania planuje się wykonać inwestycje niezbędne do przeprowadzenia zawodów – instalację nagłośnieniową i zakup nowoczesnej tablicy wyników. Całość dopełnią naprawy tynkarskie oraz niezbędne malowania. W małej ujeżdżalni podstawowym zadaniem będzie wykonanie instalacji band wokół całej hali. Inwestycja obejmuje też zakup sprzętu, umożliwiającego dbanie o nową nawierzchnię kwarcową - ciągnika, równiarki oraz beczkowozu.

Hipodrom Wola to 46-hektarowy teren, który od ponad stu lat służy działalności jeździeckiej. Od 2005 roku właścicielem spółki był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który przejął ją od Skarbu Państwa. W listopadzie 2021 radni Sejmiku podjęli decyzję o zbyciu tego majątku, w grudniu tego samego roku zgodę na nieodpłatne nabycie Hipodromu Wola wyrazili z kolei radni Miasta Poznania. 30 czerwca Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę o wniesieniu przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie w postaci udziałów spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola sp. z o.o. Oznacza to przekazanie  terenu Hipodromu Wola pod zarząd Grupy MTP, która ma ambitne plany jego modernizacji i rozszerzenia działalności. W przyszłości powstanie tu także hotel dla zawodników i pensjonat dla koni. W planach jest również klinika dla zwierząt prowadzona przez Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu.  Będzie to jednocześnie  inkubator przemysłu związanego z końmi i jeździectwem, gdzie będą mogły się rozwijać dedykowane startupy.