Ruszyły przygotowania do najważniejszego spotkania w kwestii cyberbezpieczeństwa

Podziel się

15 lutego (czwartek) w Ministerstwie Obrony Narodowej podpisano list intencyjny - porozumienie partnerskie między Ministerstwem Obrony Narodowej a Grupą MTP w sprawie organizacji Targów obszaru cyberbezpieczeństwa oraz Międzynarodowego Kongresu Cyberbezpieczeństwa - INSECON.

Czym jest INSECON?

Z inicjatywy Wiceministra ON, Pełnomocnika Ministra ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Pana Cezarego Tomczyka, Departament Cyberbezpieczeństwa MON, wspólnie z Grupą MTP, zorganizują w dniach 15-16 kwietnia 2024 roku w Poznaniu, Międzynarodowy Kongres Cyberbezpieczeństwa – INSECON.

- INSECON to  jedna z najważniejszych inicjatyw na ten rok dla Ministerstwa Obrony Narodowej, niezwykle istotne było dla nas podjęcie współpracy z Grupą MTP (Międzynarodowymi Targami Poznańskimi) i stworzenia razem z nią miejsca, w którym biznes, wojsko, służby mogłyby rozmawiać o cyberbezpieczeństwie, zdobywać wiedzę i wymieniać informacje. W Poznaniu chcemy dyskutować o naszych polskich dokonaniach i zagrożeniach, z jakimi musimy się mierzyć. Mamy ogromny apetyt, aby rozwijać ten projekt w imprezę cykliczną, a nawet wydarzenie na poziomie partnerów NATO – relacjonuje Dominik Rozdziałowski, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Organizacja targów połączonych z konferencją jest projektem ukierunkowanym na wsparcie rozwoju zdolności resortu obrony narodowej do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni. Za część wystawową odpowiada zespół projektowy Grupy MTP, natomiast DC MON odpowiedzialny jest za warstwę merytoryczną. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do spotkania ekspertów, praktyków i dostawców z zakresu cyberbezpieczeństwa, co umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń w tej dziedzinie. Podczas wykładów i dyskusji zdefiniują oni nowe kierunki ochrony cyberprzestrzeni, w szczególności tej o znaczeniu krytycznym.

- Grupa MTP (Międzynarodowe Targi Poznańskie) od 102 lat są miejscem, gdzie przedstawiciele biznesu rozmawiają o swoich wyzwaniach czy problemach nadchodzącej przyszłości. Od kilku lat temat cyberbezpieczeństwa w tych rozmowach pojawiał się coraz częściej. Bardzo cieszę się, że nasze spotkania z Ministerstwem Obrony Narodowej – Departamentem Cyberbezpieczeństwa  doprowadziły nas do momentu, że właśnie tu w Poznaniu będziemy mogli zorganizować międzynarodowy Kongres INSECON wraz z targami dedykowanymi cyberbezpieczeństwu. Ze względu na olbrzymi potencjał liczymy, że ta wspólna inicjatywa dorówna lub przewyższy jakością te, które są obecnie organizowane w Londynie czy Paryżu, i Polska będzie takim miejscem, gdzie będzie się dyskutować o przyszłości cyberbezpieczeństwa – podkreśla rangę współpracy Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP.

Podczas Kongresu zostaną uruchomione widowiskowe strefy specjalne: CyberHackLab - zespołowe rozgrywki, których celem jest ochrona cyberprzestrzeni; Cyber Twierdza - gra symulacyjna polegająca na budowie skutecznego systemu zabezpieczeń środowiska teleinformatycznego i jego ochronie; Strefa Start-up’ów - w której zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony teleinformatycznej. Na przestrzeniach partnerów i wystawców INSECONU będzie można zapoznać się z najnowszymi propozycjami producentów oprogramowania, komponentów, sprzętu i akcesoriów podnoszących skuteczność monitorowania cyberprzestrzeni i zwiększającymi poziom ochrony systemów komputerowych.

W Kongresie już dziś zapowiedzieli udział Wiceminister ON, Pełnomocnik Ministra ds. bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni – Pan Cezary Tomczyk, Szef Sztabu Generalnego – Pan gen. Wiesław Kukuła, a także przedstawiciele rządu RP, nauki i biznesu. Prowadzącymi konferencję będą Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON – Dominik Rozdziałowski oraz Zastępca Dowódcy WOC i Szef CESIRT MON – płk Łukasz Jędrzejczak.

W części konferencyjnej swój udział  potwierdzili gen. dyw. Karol Molenda - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Robert Kośla - Główny Architekt Cyberbezpieczeństwa na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w globalnym zespole Security Service Line, Microsoft, Mirosław Maj - Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Adam Haertle – założyciel i redaktor naczelny portalu ZaufanaTrzeciaStrona.pl, Adam Lange - Dyrektor ds. aktywnego monitoringu, Standard Chartered Bank.

Głównymi odbiorcami tego przedsięwzięcia są profesjonaliści obszaru IT, prezesi firm zaawansowanych technologii oraz cyber. Organizatorom zależy na tworzeniu klimatu zaufania wśród partnerów obszaru cyberbezpieczeństwa a polskim wojskiem, pozyskaniu wyspecjalizowanych kandydatów do służby wojskowej w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni lub dla osób które chcą połączyć służbę w wojsku, nie rezygnując ze swojej pracy zawodowej w Zespole Działań Cyberprzestrzennych WOT a także budowanie społecznego zaplecza Sił Zbrojnych, między innymi poprzez pozyskiwanie partnerów do działalności na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa – nawiązanie relacji z firmami i podmiotami obszaru nowych technologii i cyber.

Dodatkową atrakcją ekspozycji będzie  nowoczesny sprzęt dowodzenia, łączności i zarządzania na polu walki, zaprezentowany przez Wojsko Polskie.

Międzynarodowy Kongres Cyberbezpieczeństwa INSECON | 15-16.04.2024, Poznań

Więcej informacji: insecon.pl

LinkedIN