Samorządowcy z całej Polski spotkają się w Sopocie

Podziel się

Zakończył się okres kampanii i wyborów samorządowych, a zatem przyszedł czas na długo oczekiwane uporządkowanie relacji władz centralnych i lokalnych. Jakie kwestie wymagają najpilniejszych reform? O tym rozmawiać będą uczestnicy Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego, który odbędzie się w Sopocie w dniach 13-14 maja 2024.

 

Wydarzenie będzie pierwszą po wyborach samorządowych okazją do rozmów na najistotniejsze tematy dla rozwoju Polski lokalnej.

- Temat kongresu dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, sfery finansów samorządowych. Przed nami bardzo istotna zmiana zasad finansowania samorządów, której głównym celem ma być przywrócenie samodzielności i wzmocnienie finansów JST. Samorządowy Kongres Finansowy to doskonała okazja do szerokich rozmów między innymi na ten temat. Powinniśmy być zjednoczeni, działać wspólnie i wymieniać się doświadczeniami. To w efekcie pozwala jeszcze skuteczniej działać na rzecz naszych wspólnot lokalnych – zaznacza Magdalena Czarzyńska -Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu.  

Jakie perspektywy samodzielności finansowej samorządów kreuje nowa rzeczywistość polityczno-gospodarcza?

To temat sesji plenarnej otwierającej wydarzenie. W dyskusji wezmą udział Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn, Zygmunt Frankiewicz Senator RP, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich, Stanisława Kozłowska, Skarbnik Miasta Białegostoku i Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwa bez autonomii w zakresie stanowienia wysokości opłat oraz zwiększenia udziału w PIT i CIT. Rozmowy między JST i stroną rządową w tym zakresie są prowadzone w ramach spotkań Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Kiedy możemy spodziewać się reformy systemu finansowania? Podczas Samorządowego Kongresu Finansowego  padną kluczowe pytania o strategię rządu wobec największych wyzwań polskich miast, gmin i miasteczek.

Ważnym punktem programu będzie także sesja „Skarbowa ewolucja w rozliczeniach. Co jeszcze jest potrzebne samorządom przed wejściem KSeF w życie?”, której gospodarzem jest Ministerstwo Finansów. W dyskusji wezmą udział m.in. Tomasz Tratkiewicz, Dyrektor Departamentu Podatku Od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów oraz Krzysztof Rogowski, reprezentujący Departament Analiz Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt rozwiązań prawnych obejmujący zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur nadal jest na etapie konsultacji które potrwają do 19 kwietnia. W połowie maja, podczas kongresu  możemy spodziewać się zatem debaty pogłębiającej problematykę planowanych ze strony ministerstwa rozwiązań.

O skutkach zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozmawiać będą natomiast Izabela Kuś, Skarbnik Miasta Gdańska i Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Reformy wymaga przede wszystkim podatek od nieruchomości.  Zmiana,  której  oczekiwać  można  w  nadchodzących miesiącach odnajduje   swoje   bezpośrednie  uzasadnienie  w  orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał część  przepisów  ustawy  o  podatkach i opłatach lokalnych za niezgodne z Konstytucją RP. Zmiany w tym zakresie mają nastąpić do końca 2024 roku. Czy  zatem  od 2025 roku podatek od nieruchomości będzie generował takie same koszty  i  dochody  jak  dotychczas? Czy ewentualne ryzyka  związane  z nowelizacją przepisów, dadzą się zaakceptować w świetle potencjalnych   korzyści   płynących  z  pewnego  i  stabilnego  przedmiotu opodatkowania? Szczegóły poznamy drugiego dnia Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.

O priorytetowych obszarach wsparcia inwestycji strategicznych i źródłach finansowania opowiedzą natomiast Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i Teresa Czerwińska, Wiceprezes Zarządu  Europejskiego Bank Inwestycyjnego.

IV edycja Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego odbędzie się w dniach 13-14 maja w Sopocie. Wydarzenie będzie pierwszą po wyborach samorządowych okazją do rozmów na najistotniejsze tematy dla rozwoju Polski lokalnej.

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest pod linkiem: https://localtrends.pl/warunki-udzialu-w-skf/    

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy

13-14 maja 2024, Sheraton Sopot Hotel

www.localtrends.pl   

***

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami samorządowymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Gospodarze: Miasto Sopot, Miasto Poznań, Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorzy: Fundacja Centrum Myśli Strategicznych, Grupa MTP

Patronat Honorowy: Wojewoda Pomorska Beata Rutkiewicz

Partnerzy Samorządowi: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP

Partner Strategiczny: Bank Gospodarstwa Krajowego

Partner Premium: Autopay

Partnerzy: Agencja Rozwoju Pomorza, Betacom

Sponsor: Comarch

Partnerzy Merytoryczni:  Instytut Finansów Publicznych, Kompaktowy Pleszew,  Związek Miast i Gmin Morskich

Partnerzy Instytucjonalni: Fundacja RC, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, Gdański Klub Biznesu, Polska Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie PRO, Think Tank, Unia Miasteczek Polskich, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolski Związek Pracodawców, Związek Gmin Pomorskich

 

Rejestracja Dowiedz się więcej