Światowe Forum Miejskie WUF 11 rozpoczęte

Podziel się

Uroczyste podniesienie flag rozpoczęło oficjalnie Światowe Forum Miejskie. WUF 11 to największy festiwal miejski na świecie. W Katowicach spotykają się ludzie, których misją jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju miast i miasteczek. Grupa MTP zajmuje się kompleksową organizacją i obsługą Światowego Forum Miejskiego WUF11 oraz budową Pawilonu Polski.

Merytoryczną część programu WUF11 tworzy kilkanaście rodzajów wydarzeń. Są to np. dialogi, sesje specjalne, warsztaty i okrągłe stoły.  Ich organizatorami są UN-Habitat, Polska oraz, w zdecydowanej większości, zewnętrzni partnerzy, którzy zostali wybrani w otwartym naborze. Jest w czym wybierać, bo takich wydarzeń w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku jest blisko 500!

Więcej informacji o programie na www.gov.pl/web/wuf11 

Grupa MTP wygrała ogłoszony jesienią 2021 przetarg nieograniczony i podpisała umowę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Programem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich, na mocy której zajmuje się kompleksową organizacją i obsługą Światowego Forum Miejskiego WUF11. Spółka była odpowiedzialna za zaprojektowanie i wykonanie aranżacji istniejących przestrzeni kongresowych w MCK w Katowicach oraz budowę tymczasowych sal konferencyjnych, seminaryjnych i pomieszczeń biurowych m.in. dla ONZ. Firma zapewnia też niezbędną infrastrukturę informatyczną, systemy audio-wideo oraz catering.