Tomasz Kobierski w międzynarodowym zarządzie UFI

Podziel się

UFI to globalne stowarzyszenie wiodących na świecie organizatorów targów i właścicieli terenów targowych, a także najważniejszych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń wystawienniczych oraz wybranych partnerów branży targowej.

Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP w zarządzie UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego

Wybory odbywają się co trzy lata spośród przedstawicieli oddziałów UFI na całym świecie. Zadaniem zarządu jest wdrażanie decyzji podjętych na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym, opracowywanie polityki UFI oraz przygotowywanie wszelkich propozycji rozwoju rynku targowego. Kadencja trwa trzy lata – od listopada 2023 do 2026 roku.

Pozostali członkowie zarządu