Trwa Międzynarodowy Kongres Cyberbezpieczeństwa INSECON

Podziel się

Ponad 1000 uczestników z 15 krajów (Arabia Saudyjska, Belgia, Dania, Gruzja, Holandia, Korea Południowa, Litwa, Niemcy, Peru, Polska, Rwanda, Singapur, Słowenia, Stany Zjednoczone, Włochy), wzięło udział w pierwszym dniu kongresu.

Wydarzenie stało się wstępem do szerszego dialogu na temat potrzeb branży cyber, przyczyniając się do lepszego zrozumienia współczesnych wyzwań świata digital oraz promując innowacje i współpracę w zakresie ochrony przed zagrożeniami w sieci.

Kongres INSECON rozpoczął Tomasz Kobierski – prezes zarządu Grupy MTP, który podkreślał wagę współpracy między wszystkimi przedstawicielami świata polityki, administracji, instytucji branżowych oraz przedsiębiorców.

Mam nadzieję, że będą to dwa dni owocnych dyskusji między środowiskami służb mundurowych, administracji publicznej, administracji samorządowej i biznesu. Porozmawiamy o strategii cyfrowej RP, największych przeciwnikach NATO w domenie cybernetycznej i wpływie konfliktu zbrojnego w Ukrainie na sektor prywatny i publiczny w Polsce. Drugi dzień to dyskusje poświęcone strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa. Będziemy mieli okazji wysłuchać wybitnych ekspertów z państw członkowskich NATO i UE na temat współczesnych wyzwań cyberbezpieczeństwa.

 

 

Razem jesteśmy silniejsi

W uroczystości otwarcia Kongresu wziął udział także Cezary Tomczyk - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, zwracając uwagę na szereg istotnych czynników, które mają wpływ na rozwój sektora cyberbezpieczeństwa.

– Dziś udało się nam zebrać w jednym miejscu podmioty resortu obrony narodowej, służby państwowe, samorządy, administrację  - celem spotkania jest ciągłe budowanie silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, tworzenie bezpiecznej cyberprzestrzeni. Mierzymy się z zagrożeniami tu i teraz, dlatego ta współpraca jest tak ważna. Dlatego dziękuję wszystkim: żołnierzom, służbom państwowym, przedstawicielom administracji państwowej, że stoją na straży bezpieczeństwa – ta współpraca jest obecnie na wzorowym poziomie.

Z kolei Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji – Krzysztof Gawkowski, potwierdził zwiększenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, który będzie wykorzystywany do zwiększania kompetencji cyberbezpieczeństwa oraz liczby personelu eksperckiego w Administracji Publicznej i Siłach Zbrojnych RP. Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że stawia na międzyresortową współpracę, ponieważ cyfryzacja dotyczy właściwie wszystkich obszarów, także tych związanych z bezpieczeństwem państwa. Minister poruszył również kwestię przygotowania nowej strategii cyfrowej RP, obiecując pracę nad tym, żeby cyfryzacja stale się rozwijała w kierunkach, które przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom naszego kraju. Dodatkowo uczestnicy Kongresu mogli się dowiedzieć, że Polska ma jedną z najlepszych Cyber tarcz na świecie, plasując się tym samym  wśród 5 liderów międzynarodowych: Amerykanów, Brytyjczyków, Chinczyków czy Izraela.

Jako dowódca jestem szczególnie dumny, że polskie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni odgrywają tak istotną rolę na arenie międzynarodowej. Współpracując zwiększamy własną i zbiorową odporność na cyberzagrożenia. (…) Szybka wymiana informacji o zagrożeniach pozwala nam wyprzedzić ruchy naszych przeciwników.  Stąd też decyzje o tym, by zacieśniać współpracę międzynarodową z naszymi partnerami, którzy są na odpowiednim poziomie dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale również z dostawcami rozwiązań teleinformatycznych, które są implementowane w naszych systemach  – zaznaczał podczas wystąpienia pt. „Siła współpracy – współdziałanie na cyfrowej linii frontu” gen. bryg. Karol Molenda, Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

 

Polska scena cyberbezpieczeństwa

W poniedziałek, pierwszego dnia Kongresu INSECON można było wysłuchać wystąpień i porozmawiać z wybitnymi ekspertami z  polskiej sceny cyberbezpieczeństwa. Wśród nich znaleźli się m.in. Mirosław MAJ oraz Robert KOŚLA z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, którzy krótko opowiedzieli o misji fundacji (działanie na rzecz cyberbezpieczestwa w obszarze strategicznym poprzez wdrażanie projektów o charakterze praktycznym, które budują operacyjne kompetencje), jak również zaprezentowali plan budowania i rozwoju cyberpotencjału Polski na przestrzeni ostatniej dekady. Na scenie nie mogło również zabraknąć redaktora naczelnego popularnego serwisu internetowego poświęconego bezpieczeństwu informacji – Adam HAERTLE z Zaufanej Trzeciej Strony zaprezentował szerokie spektrum informacji na temat: „Gdy przestępca szyfruje rozmowy, a służby i tak słuchają.” Adam LANGE, specjalista ds.  cyberbezpieczeństwa z ponad 20-letnim doświadczeniem w wykrywaniu cyberzagrożeń w sektorze finansowym (Standard Chartered Global Business Services) podzielił się swoją wiedzą z zakresu wpływu konfliktu zbrojnego na Ukrainie na sektor prywatny i publiczny w Polsce. Ostatnie wystąpienie należało do partnera strategicznego Kongresu INSECON – firmy Microsoft. Jej przedstawiciel, Krzysztof Malesa, przybliżył uczestnikom technologie cyfrowe wobec zobowiązań sojuszniczych RP.

 

Międzynarodowy Kongres Cyberbezpieczeństwa INSECON jest inicjatywą Ministerstwa Obrony Narodowej i Grupy MTP, odbywa się pod patronatem: Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, NASK. Partnerem strategicznym została firma Microsoft, a Partnerem srebrnym: Vector Synergy. Kongres wspierany jest także przez ponad trzydziestu partnerów branżowych, merytorycznych i medialnych.

Zapraszamy na dzień drugi INSECON, wykłady odbywać się będą na dwóch scenach równolegle: SCENA GŁÓWNA MIĘDZYNARODOWA oraz SCENA BIZNESU I SAMORZĄDU.

Międzynarodowy Kongres Cyberbezpieczeństwa INSECON | 15-16.04.2024, Poznań Congress Center.

Bądź na bieżąco: LinkedIN INSECON  |  Twitter INSECON