Ważny program Ministerstwa Zdrowia i NFZ ogłoszony w Poznaniu

Podziel się

Podczas targów SALMED Izabela Leszczyna, Ministra Zdrowia oraz Filip Nowak, prezes NFZ przedstawili program największego projektu inwestycyjnego, dzięki któremu do placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej trafi kwota 1 miliarda złotych.

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia SALMED na Międzynarodowych Targach Poznańskich odwiedzili Ministra Zdrowia Izabela Leszczyna i Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Podczas konferencji prasowej ogłosili podpisanie umowy na dofinansowanie europejskiego programu FEnIKS. Program przewiduje dofinansowanie koordynowanej opieki medycznej. W ramach unijnych grantów do poradni Podstawowej Opieki Medycznej trafi 1 miliard 250 milionów złotych. 

- Środki te będzie można przeznaczyć na systemy informatyczne, sprzęt medyczny - w tym sprzęt do diagnostyki oraz modernizację placówek medycznych. NFZ będzie premiował te placówki POZ, które znajdują się w miejscach o najmniejszym zagęszczeniu ludności, w których są mieszkańcy wykluczeni społecznie oraz tam, gdzie dostęp do lekarza rodzinnego jest mocno ograniczony - wyjaśniła Izabela Leszczyna. O pieniądze z grantów będą mogli starać się także przedstawiciele nowych placówek POZ, które podpiszą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie swojej działalności.

Izabela Leszczyna przyznała, że choć umowa o dofinansowanie unijnego projektu została podpisana teraz, to pierwsze nabory wystartują dopiero jesienią. Wartość projektu wynosi 1,25 mld zł., 80% stanowi unijne dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027. Pozostałą część, 253,6 tys. zł. stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.