CSR

Podziel się

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030

#

Biznes prowadzimy odpowiedzialnie

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotnym elementem budowania strategii aktywności Grupy MTP, która od lat świadomie angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu mają dla Grupy MTP priorytetowe znaczenie. Czujemy się odpowiedzialni wobec ludzi i środowiska.

Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP

Wszystkie prowadzone przez Grupę MTP działania CSR są odpowiedzią na Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030.

 

W codziennej działalności koncentrujemy się na następujących obszarach:

3 – dobre zdrowie i jakość życia
4 – dobra jakość edukacji
5 - równość płci
8 - wzrost gospodarczy i godna praca
9 – innowacyjność, przemysł i infrastruktura
12 – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13- działania w dziedzinie klimatu
17 – partnerstwa na rzecz celów

Biały Listek CSR Polityki 

To wyróżnienie dla najbardziej rzetelnych i zaangażowanych społecznie firm.

W trakcie X - jubileuszowej edycji wydarzenia przygotowywanego przez Tygodnik Polityka, firmę doradczą Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu otrzymaliśmy Biały Listek CSR Polityki. Pod uwagę brane były m.in.: prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa oraz zaangażowanie społeczne.

Wyróżnienie dotyczy m.in. wdrożeń pro-środowiskowych, kampanii społecznej #RazemdlaMedyków czy projektu IP Friendly chroniącego biznes kontrahentów.

 

 

Działania CSR Grupy MTP odnosimy do 4 filarów prowadzonej działalności, a obszarami wpływu są: pracownicy, kontrahenci, środowisko i lokalna społeczność.

Jak realizujemy nasze zobowiązania?

 

I. OBSZAR PRACOWNICY

 • Stawiamy na integrację pracowniczą i sport

 

 • Aktywizujemy cykliczne działania pro-ekologiczne dla pracowników i ich bliskich

 

 • Prowadzimy racjonalną politykę pro-ekologicznego korzystania z dostępnych zasobów biurowych

II. OBSZAR KONTRAHENCI

 • Dostarczamy profesjonalne usługi i chronimy biznes kontrahentów

 

 • Wspieramy ekologiczne rozwiązania projektowania stanowisk targowych

 

 • Edukujemy w kwestiach odzysku materiałów użytych do budowy stoisk, nadając im drugie życie

III. OBSZAR ŚRODOWISKO

 • Wdrażamy ekologiczne systemy utrzymania obiektów wystawowych i terenów sąsiadujących

 

 • Stawiamy na edukowanie w ramach zrównoważonego rozwoju i działań pro-środowiskowych

 

 • Optymalizujemy działania serwerowni na terenie targowym

IV. OBSZAR LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ 

 • Wspieramy inicjatywy służące mieszkańcom i potrzebującym

 

 • Współpracujemy ze światem nauki

 

 • Promujemy młode talenty

Poznaj wybrane inicjatywy z zakresu:

PRACOWNICY: 

Aktywizujemy pracowników na rzecz działań pro-ekologicznych organizując m.in. cykliczne akcje „Sprzątania świata” czy rozwijając infrastrukturę rowerową na terenie targów. Bierzemy udział w Poland Business Run łącząc przyjemne z pożytecznym.  Jesteśmy również otwarci na potrzeby czworonogów, angażując pracowników np. w ramach działań integracyjnych do stworzenia bud dla  psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.

KONTRAHENCI: 

Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy innowacyjną inicjatywę IP Friendly, która  odpowiada na realne potrzeby biznesowe branży targowej. Oferujemy elastyczne i efektywne narzędzia ochrony praw własności intelektualnej, przyczyniając się do budowania świadomości ich istoty wśród przedsiębiorców. Procedura ma służyć przede wszystkim wystawcom. Stworzyliśmy elastyczną, szybką, możliwie najbardziej odformalizowaną i przejrzystą procedurę rozstrzygania tego typu sporów. W efekcie ekspert będzie rozstrzygał, czy doszło do naruszenia praw własności intelektualnej i będzie mógł np. nakazać usunięcie danego eksponatu ze stoiska.

ŚRODOWISKO:

Wdrażamy nowoczesny system wystawienniczy nastawiony na odzysk lub system LED, który zupełnie niweluje powstawanie odpadów powystawowych. Istotne w procesie jest nadanie drugiego życia tkaninom użytym do stworzenia stoiska. Dzięki zastosowaniu nowego systemu możemy znacząco ograniczyć ilość płyt, które do tej pory były podstawowym materiałem do budowy stoisk. Unikamy też pracochłonnej obróbki, a co się z tym wiąże, skracamy czas montażu i ilość zużytych materiałów. Dzięki podpisaniu umowy na odbiór odpadów recyklingowalnych, surowe płyty wiórowe, płyty MFP oraz OSB, a także inne odpady drewniane (np. kantówki) trafią do specjalnego kontenera i zostaną wykorzystane do produkcji nowych płyt. Dodatkowo jesteśmy w trakcie testów wykładziny bez lateksu, która podlega w 100% recyklingowi.  W drugiej połowie 2021 roku na stałe wejdzie do naszej oferty.

LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ: 

Na targach odbywają się topowe wydarzenia branżowe, tu pokazywane są nowości i premiery. To właśnie tu spotykają się liderzy biznesowi, by podejmować kluczowe decyzje o przyszłości swoich przedsiębiorstw. Przykładem wsparcia wystawców na rzecz dzieci jest akcja „Budma Dzieciom”, gdzie stworzone na stoisku targowym meble przekazywane są podopiecznym placówek opiekuńczych.

Od lat organizujemy akcję „Lato na Targach” stwarzając miejsce dla aktywnego wypoczynku dla całych rodzin, gdzie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego – od placu zabaw, piaskownicy i fontanny dla maluchów po pokazy filmów, dyskotekę i koncerty dla dorosłych. Jesteśmy otwarci na potrzebujących organizując z Caritas Polska wigilie dla najuboższych i samotnych.

 

 

#

Grupa MTP to nie tylko Targi, świadczymy również inne rozwiązania, które w swojej usłudze uwzględniają społeczną odpowiedzialność biznesu.

IDEA Expo

to projektowanie stoisk, ale również małej architektury ogrodowej z uwzględnieniem potrzeb flory i fauny. To wprowadzanie bioróżnorodności i troska o pszczoły.

City Marketing

postawił w 2020 roku pilotażowo ekowiaty w Poznaniu, wdrażając pierwszy w Polsce system zielonych dachów na wiatach przystankowych. Wiaty wykonane są z aluminium, szkła i drewna. Na dachach rośnie rozchodnik, który gromadzi wodę opadową, zwiększając retencję wody w mieście i odciążając kanalizację. Absorbuje też pyły i drobne zanieczyszczenia, pomagając w walce ze smogiem. Obniża temperaturę pod wiatą latem, a podnosi – zimą. Każda taka wiata to kilka-kilkanaście metrów kwadratowych zieleni w centrum miasta.

GARDENcity

to koncept gastronomiczny przygotowujący posiłki z uwzględnieniem sezonowości i wspieraniem lokalnych dostawców żywności. Stawiają na biodegradowalne naczynia i nie marnowanie żywności. Na budynku został zamontowany kolektor słoneczny, który podgrzewa wodę i dalej przeznacza ją w procesie gotowania.

Zio app

to nowa aplikacja do zamawiania jedzenia na wynos. Stworzona w czasie pandemii, ma być alternatywą dla innych platform „food delivery”. Stawiającą na lokalne firmy i dającą więcej korzyści restauracjom. Obecnie rozwija swoją działalność i możliwość szybszego dostarczenia posiłków poza tradycyjną rowerową drogą, również w pełni ekologiczną za sprawą samochodów elektrycznych.

Hol wschodni w odsłonie społecznej

Grupa MTP udostępnia w potrzebie reprezentacyjne części posiadanej infrastruktury dla pomocy innym. M.in. hol wschodni Targów został udostępniony pod akcję wspierającą Dzieciaki Chojraki. Nasi partnerzy i my wspólnie przyczyniliśmy się do rozpoczęcia budowy Kliniki Chojraków w Poznaniu. W klinice będą leczone dzieci chorujące onkologicznie.

#RazemdlaMedyków w czasie pandemii

 

W czasie pandemii COVID-19 zorganizowaliśmy trzy odsłony kampanii społecznej #RazemdlaMedyków.  W ramach działań w 2020 i 2021 roku wraz  z 80 ogólnopolskimi firmami Grupa MTP przekazała na rzecz 14 placówek medycznych (Poznań, Warszawa), łącznie  aż 75.000 dwudaniowych, pełnowartościowych i zdrowych posiłków. Z działaniami kampanii można zapoznać się na stronie: www.razemdlamedykow.pl