POL-ECO SYSTEM 2018

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska 2018

23-25.10.2018, Poznań

POL-ECO SYSTEM MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania
i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi.

Targi POL-ECO SYSTEM to połączenie środowiska biznesowego i edukacyjnego. Jako organizatorzy przedsięwzięcia mamy świadomość, że tylko rozsądne zachowania ekologiczne powinny stanowić istotę codziennych działań, zarówno w życiu każdego człowieka, jak i podczas prowadzenia firmy. Dlatego zależy nam, aby propagować dobre praktyki i poprzez współpracę z liderami z dziedziny ekologii, ochrony środowiska i usług komunalnych oraz znanymi markami, stworzyć przestrzeń interaktywno-edukacyjną, która podpowiadałaby, jak funkcjonować bardziej ekologicznie oraz ekonomicznie, a także byłaby inspiracją do wprowadzenia prośrodowiskowych zmian w życiu codziennym.

Celem POL-ECO SYSTEM jest szerokie otwarcie się na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, wymiana międzynarodowych doświadczeń, inspirowanie krajowego sektora do rozwoju oraz wspieranie w znalezieniu partnerów biznesowych.

Na targi POL-ECO SYSTEM zapraszamy samorządy i administrację publiczną, dysponentów funduszy, firmy działające w zakresie gospodarki komunalnej, przedstawicieli sektora wodno-ściekowego, energetyki i ciepłownictwa, przedsiębiorstwa i inwestorów z branży OZE, budownictwa, instytuty naukowo-badawcze, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, firmy doradcze, instalatorów, projektantów, architektów, zakłady przemysłowe, rolników i leśników, uczelnie wyższe oraz wiele innych.

ZAKRES TEMATYCZNY POL-ECO SYSTEM:

#ODPADY

TECHNOLOGIE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:, TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW, MECHANICZNO-BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW, RECYKLING ODPADÓW (ZERO WASTE, GOZ), REWITALIZACJA SKŁADOWISK ODPADÓW, RECYKLING ZSEiE, PALIWA RDF/SRF, NOWOCZESNE METODY PRZETWARZANIA ODPADÓW (NP. BIOELEKTRA)

#WODA I ŚCIEKI

GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA, MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY, ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH, PRZYDOMOWE , CZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, MELIORACJE/ODWODNIENIA, OCZYSZCALNIE ŚCIEKÓW, OCHRONA, PRZECIWPOWODZIOWA, OCHRONA BAŁTYKU

#ENERGIA

MAGAZYNOWANIE I DOSTARCZANIE ENERGII, ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ, ENERGIA Z ODPADÓW, ENERGIA Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH, ENERGIA WODNA, BIOMASA, FOTOWOLTAIKA, EOTERMIA/ POMPY CIEPŁA,

 

#TECHNIKA KOMUNALNA

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU, KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH

#POWIETRZE

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA, WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ ORAZ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO


#ECO-TRANSPORT

TRANSPORT MIEJSKI, E-MOBILITY, ELEKTROMOBILNOŚĆ