Lokalizacja

 

ul. Głogowska 14

60-734 Poznań, Polska

Sprawdź dojazd

Dane firmy

 

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

NIP: 777-00-00-488

Regon: 004870933

Delegatura

Grupy MTP 

w Warszawie

 

ul. Trębacka 4

00-074 Warszawa, Polska

tel. +48 22 630 9600 wew. 669
e-mail:info@grupamtp.pl
 

Sprawdź dojazd

Administratorem danych osobowych są Międzynarodowe Targi Poznańskie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w targach oraz w celach marketingowych i statystycznych, do momentu ich wycofania. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@grupamtp.pl (Inspektor Ochrony Danych). W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji powierzonych im zleceń i usług.  Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,   wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.  Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.