Historia Gin Dobry Club

Podziel się

Historia klubu sięga 1966 roku, kiedy to podczas odbywających się Międzynarodowych Targów Poznańskich narodziła się tradycja wznoszenia toastu „GIN DOBRY – FIRST TODAY”. Inicjatorami tego zwyczaju byli William Kirton oraz James Lindsay – wystawcy, przedstawiciele firm, które brały udział w targach. To właśnie na ich sąsiadujących stoiskach polscy zwiedzający poznali zwyczaj picia szklaneczki ginu o godz. 12.00 w południe - na uczczenie rozpoczęcia międzynarodowych rozmów biznesowych.

Toast początkowo wznoszono w języku angielskim. Gdy tylko zauważono zabawne  podobieństwo pomiędzy słowami "dzień dobry" i wyrażaniem „gin is good”, ustalono jedno, międzykulturowe hasło „GIN DOBRY – FIRST TODAY”. Spotkania te przyciągały tłumy gości, aby więc wprowadzić porządek uroczystości, toast zaczęto zapowiadać dzwoneczkiem i okrzykiem „with decorum gentelman”. Tak właśnie zrodził się ten zwyczaj, do dziś praktykowany na Targach Poznańskich.

Spotkania GIN DOBRY CLUBU odbywają się podczas targowych wydarzeń. Gdy tylko kworum lub większa liczba członków klubu spotka się o 12.00 w południe w Centrum Prasowym - gdzie mieści się siedziba klubu - i zawoła „GIN DOBRY – FIRST DAY”. Do klubu przyjmowani są nowi prestiżowi goście. Każdy z nich podczas podniosłej uroczystości inicjacji otrzymuje certyfikat oraz odznakę, po której członkowie klubu są w stanie się rozpoznać. Nowych członków mogą przyjmować jedynie prezydent lub wiceprezydent klubu. Obecnie najwyższe funkcje w klubie pełni John Cash.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków klubu do uczestniczenia w spotkaniach GIN DOBRY CLUB. Niech donośny okrzyk „GIN DOBRY – FIRST TODAY!” rozbrzmi na targach!

Insygnia i ceremonie GIN DOBRY CLUB

Ceremoniał spotkań Gin Dobry Club jest ściśle określony tradycją. Szczególnie podniosły charakter mają spotkania, podczas których przyjmowani są nowi członkowie klubu. Ważnymi atrybutami klubowych spotkań są: mosiężny dzwoneczek, imienny certyfikat, klubowa odznaka, szklaneczka wypełniona dżinem z tonikiem.

Imienny certyfikat potwierdzający przyjęcie do prestiżowego, międzynarodowego klubu Gin Dobry Club, Oryginalność certyfikatu poświadcza dekoracyjna pieczęć klubu oraz podpisy prezydenta klubu John’a Cash’a i jednego z viceprezydentów klubu. Nowo przyjęty członek klubu otrzymuje certyfikat podczas ceremonii przyjęcia w poczet klubowiczów.

Odznaka klubu jest obowiązkowym emblematem wszystkich członków Gin Dobry Club, noszonym w dniu klubowych spotkań. Po raz pierwszy odznakę otrzymuje się podczas uroczystej ceremonii przyjmowania do klubu. Kolorystyka odznaki, w którą wpisane są litery GDC, będące skrótem od pierwszych liter nazwy Gin Dobry Club, oraz liczba 12, jako godzina spotkania klubu, nawiązuje do kolorystyki etykiety dżinu Gordon’s oraz toniku Schweppes, którymi wznoszone są klubowe toasty „First Today!” za pomyślność biznesowych rozmów na targach. Srebrny środek odznaki nawiązuje do koloru dżinu, żółty otok odpowiada kolorystyce etykiety toniku Schweppes, natomiast czerwień liter stanowi nawiązanie do kolorystyki symbolu wilka z etykiety dżinu Gordon’s.

Dżin z tonikiem, czyli klasyczny angielski drink podawany z plasterkiem cytryny i kostką lodu. Toasty Gin Dobry Club wznoszone są oryginalnym brytyjskim dżinem Gordon’s połączonym w doskonałych proporcjach z tonikiem Schweppes.

Mosiężny dzwoneczek, jego dźwięk wraz z okrzykiem "Ladies and gentlemen! Dżin Dobry!" zapowiada uroczysty toast

Ceremoniał klubowych spotkań został ustalony przez założycieli Gin Dobry Club i od tamtego czasu pozostaje niezmienny. Stanowi on, że prezydent klubu otwiera sesję wygłaszając formułę „Panie i Panowie, Gin Dobry”, a następnie wszyscy goście stukają się szklaneczkami wypełnionymi dżinem z tonikiem. Czasem prezydent klubu dodaje „ladies and gentelman, with decorum”, aby uciszyć towarzystwo. Następnie prezydent wygłasza toast „First today!” a wszyscy członkowie klubu i zaproszeni goście odpowiadają jednocześnie tym samym okrzykiem.

Uroczysta inicjacja nowego członka Gin Dobry Club nawiązuje do ceremonii pasowania na rycerza zapożyczonej z brytyjskiej tradycji dworskiej. Kandydat jest jednak pasowany nie mieczem, lecz buteleczką toniku Schweppes. Nowy członek klubu otrzymuje stosowny certyfikat oraz odznakę, która wpinana jest w poły marynarki. W polskiej tradycji następują później trzy ucałowania w policzek, a w brytyjskiej – uścisk dłoni. Jedyną drogą by zostać członkiem klubu jest stosowna rekomendacja innego członka klubu.

Toast „GIN DOBRY – FIRST TODAY!” odzwierciedla międzykulturowy character Gin Dobry Club. Okrzyk narodził się podczas jednego ze spotkań klubu, na którym zauważono zabawne podobieństwo pomiędzy słowami "dzień dobry" i wyrażeniem "gin is good".