Grand Prix Sawo

Podziel się

Targi Sawo są największymi targami branży BHP w Europie Środkowo – Wschodniej.

Nagroda GRAND PRIX SAWO wybierana jest spośród produktów nagrodzonych Złotym Medalem Grupy MTP w 5 kategoriach.

  1. Środki ochrony indywidualnej, zbiorowej - GRAND PRIX SAWO przyznawana przez Głównego Inspektora Praca i Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB
  2. Sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży pożarnych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe - GRAND PRIX SAWO przyznawana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
  3. Rozwiązania techniczno-organizacyjne z zakresu ergonomii, prewencji wypadkowej i profilaktyki zdrowotnej oraz inne produkty związane z tematyką targów SAWO - GRAND PRIX SAWO przyznawana przez Głównego Inspektora Praca i Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB
  4. Działalność edukacyjna, wydawnicza i doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - GRAND PRIX SAWO przyznawana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  5. Kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa i higieny pracy - GRAND PRIX SAWO przyznawana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Więcej informacji - www.sawo.mtp.pl