Pierwsza pomoc

Podziel się

W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia osób znajdujących się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich prosimy o bezpośredni kontakt:

 • Telefon alarmowy: +48 61 869 2112
 • Wartownia Wydziału Zabezpieczenia
 • Informacja Targowa: punkty oznaczone literą „I" na mapie Międzynarodowych Targów Poznańskich
  +48 61 869 2000
 • Ogólny telefon alarmowy: 112
 • Pogotowie ratunkowe: 999

Pierwszej pomocy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich udziela Zespół Ratownictwa Medycznego, który podczas wydarzeń targowych stacjonuje przy Pawilonie 13.

W przypadku braku Zespołu Ratowniczego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Wartownia Zabezpieczenia wzywa karetkę telefonicznie. (+48 61 869 2112)

Mapa apteczek: mapa rozmieszczenia apteczek medycznych na terenie MTP:

Najbliższa apteka: ul. Śniadeckich 1 (od strony bramy nr 1) i w Galerii Avenida (od strony ul. Głogowskiej).

Najbliższy szpital - Ostry dyżur:

 • 111 Szpital Wojskowy (dojazd - 5 min)
  Poznań, ul. Grunwaldzka 16 /18
  tel. +48 61 8574333
 • Szpital im. F. Raszei (dojazd 10 min)
  Poznań, ul. Mickiewicza 2
  tel. +48 61 8481011

Straż Pożarna: 998
ul. Grunwaldzka 16

Posterunek Policji: 997

Podczas wydarzeń targowych policja stacjonuje przy Pawilonie 13. Zobacz na mapie: Kliknij